Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.44.2020

Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na  „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” - sprawa numer: BA.WZP.26.44.2020.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02/12/2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 albo w pokoju 00.01  (Sala Konferencyjna)  w dniu 02/12/2020 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 1.

Uwaga!!! W dniu 25/11/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 2.

Uwaga!!! W dniu 14/12/2020 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 21/12/2020 r. Zamawiający zamieścił informację o udzieleniu przedmiotowego zamówienia.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu (w skrócie Ogłoszenia), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 20.11.2020 16:45
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2020 20:31