Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.48.2020

Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na  „Obsługę prawną w związku z aukcją na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz” - sprawa numer: BA.WZP.26.48.2020.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11/12/2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 albo w pokoju 00.01 (Sala Konferencyjna)  w dniu 11/12/2020 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 1.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu (w skrócie Ogłoszenia), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga!!! W dniu 08/12/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 2.

Uwaga!!! W dniu 09/12/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga!!! W dniu 15/12/2020 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 23/12/2020 r. Zamawiający zamieścił informację o udzieleniu zamówienia. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mariusz Czyżak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 03.12.2020 17:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2020 17:22