Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
03.12.2021 12:41 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.49.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
03.12.2021 10:05 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.49.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
25.11.2021 14:10 Urszula Wysocka publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.49.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne