Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
15.12.2021 12:04 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.52.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
14.12.2021 12:49 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.52.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
14.12.2021 10:10 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.52.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
06.12.2021 14:55 Urszula Wysocka publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.52.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne