Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.01.2022 15:31 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.54.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
17.12.2021 14:18 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.54.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
17.12.2021 10:14 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.54.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.12.2021 13:40 Urszula Wysocka publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.54.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne