Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.55.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie (zakup) rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z dostawą licencji”. Sprawa numer: BA.WZP.26.55.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18/11/2019 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 18/11/2019 r. o godz. 12:30.

 

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 07/11/2019 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

Uwaga!!! W dniu 18/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 22/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 07.11.2019 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2019 08:46