Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.01.2022 15:07 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.12.2021 15:35 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.12.2021 10:57 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.12.2021 10:46 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
28.12.2021 15:34 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
27.12.2021 15:25 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
27.12.2021 15:24 Urszula Wysocka modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
21.12.2021 14:00 Urszula Wysocka publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BA.WZP.26.55.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne