Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.33.2018.

Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na  „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - sprawa numer: BAK.WZP.26.33.2018.

Uwaga: w dniu 26/09/2018 r. zamawiajacy zamieścił odpowiedzi na pytania wykonawców - pismo BAK.WZP.26.33.2018.6

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę i wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28/09/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 28/09/2018 r. o godz. 11:30.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 1.

Uwaga! Zamawiający w dniu 28/09/2018 r. zamieścił informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu, a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Marcin Rafalski
Data publikacji: 20.09.2018 16:40
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2018 13:27