Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.44.2018

Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na  „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres od 01 stycznia 2019 r. do 21 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków” - sprawa numer: BAK.WZP.26.44.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę i wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07/12/2018 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 07/12/2018 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu, a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 05/12/2018 r. zmieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga! Zamawiający w dniu 07/12/2018 r. zamieścił informację z otwarcia ofert.

Uwaga! Zamawijacy w dniu 04/01/2019 r. zamieścił informację o udzieleniu zamówienia.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 28.11.2018 16:25
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2019 15:04