Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.18.2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup przedłużenia usługi wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór sieciowych”. Sprawa numer: BA.WZP.26.18.2020.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25/05/2020 r. 27/05/2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 25/05/2020 r. 27/05/2020 r. o godz. 10:30. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (01, 02a i 02b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 22/05/2020 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w poniżej załączonym pliku (03).

Uwaga! Zamawiający w dniu 27/05/2020 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej załączonych plikach (04 i 05).

Uwaga! Zamawiający w dniu 02/06/2020 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w poniżej załączonym pliku (06).

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 15.05.2020 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020 15:08