Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.20.2019

Zamówienie na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na  Przeprowadzenie szkolenia z zakresu indywidualnej i grupowej nauki języków obcych” - sprawa numer: BA.WZP.26.20.2019.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę i wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22/05/2019 r. 27/05/2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, (Sala Konferencyjna)  w dniu 22/05/2019 r. 27/05/2019 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Ogłoszenia o zamówieniu, a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 17/05/2019 r. zamieścił odpowiedź na pytania Wykonawców. Szczegóły w załaczonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 20/05/2019 r. zamieścił odpowiedź na pytania Wykonawców. Szczegóły w załaczonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 21/05/2019 r. zamieścił odpowiedź na pytania Wykonawców oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 23/05/2019 r. zamieścił odpowiedź na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 17/06/2019 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania). Szczegóły w załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 02/08/2019 r. zamieścił informację o udzieleniu zamówienia. Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 10.05.2019 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2019 16:00