Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.24.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych".

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24/06/2019 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 24/06/2019 r. godz. 11.30

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 24/06/2019 r. zamieścił informację sprządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pap, w tym informację z otwarcia ofert. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 02/08/2019 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 14.06.2019 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2019 15:31