Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.38.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 463233181”. Sprawa numer: BA.WZP.26.38.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28/08/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 28/08/2019 r. o godz. 11:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 27/08/2019 r. dokonał zmiany treści SIWZ. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 28/08/2019 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 30/08/2019 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w poniżej załączonym pliku. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 19.08.2019 15:40
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 14:23