Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.39.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Produkcję i dostawę materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych na potrzeby kampanii prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej”. Sprawa numer: BA.WZP.26.39.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20/09/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 20/09/2019 r. o godz. 11:15.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 12/09/2019 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 16/09/2019 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 20/09/2019 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 03/10/2019 r. zamieścił informację o wyniku postępowania dla części 2 i 3. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 08/10/2019 r. zamieścił informację o wyniku postępowania dla części 1. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 11.09.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2019 13:54