Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.43.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przewóz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Sprawa numer: BA.WZP.26.43.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16/09/2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 16/09/2019 r. o godz. 10:15.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 16/09/2019 r. zamieścił informację sprządoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 09/10/2019 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 06.09.2019 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 15:18