Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.51.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie kompleksowej platformy wideokonferencyjnej wraz z licencjami oraz wyposażeniem”. Sprawa numer: BA.WZP.26.51.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07/11/2019 r. 05/11/2019 r. 31/10/2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 07/11/2019 r. 05/11/2019 r. 31/10/2019 r. o godz. 11:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 25/10/2019 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SIWZ wraz z poprawionym Formularzem oferty, który stanowi załacznik nr 1 do SIWZ. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 30/10/2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ogłoszenie o zmiane ogłoszenia. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 04/11/2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ogłoszenie o zmiane ogłoszenia. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 07/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wraz z informacją z otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 21/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 23.10.2019 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 14:59