Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.54.2019

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa obudowy kasetowej będącej w posiadaniu Zamawiającego o cztery serwery typu blade”. Sprawa numer: BA.WZP.26.54.2019.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12/11/2019 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 12/11/2019 r. o godz. 12:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 06/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 07/11/2019 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

Uwaga!!! W dniu 12/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wraz z informacją z otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Uwaga!!! W dniu 18/11/2019 r. Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 04.11.2019 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2019 14:59