Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.19.2018

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22/06/2018 r., do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 22/06/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga! Zamawiający w dniu 19/06/2018 r. zamieścił odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiany w SIWZ.

Uwaga! Zamawijący w dniu 22/06/2018 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp orza informację z otwarcia ofert.

Uwaga! Zamawiający w dniu 05/07/2018 r. opublikował informację o wynorze najkorzystniejszej oferty.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 12.06.2018 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018 15:38