Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.21.2018

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna) w nieprzekraczalnym termine do dnia 02/07/2018 r. 05/07/2018 r. 09/07/2018 r., do godz. 11.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawijącego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 02/07/2018 r. 05/07/2018 r. 09/07/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga! Zamawiający w dniu 28/06/2018 r. opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiany w ogłoszeniu i SIWZ.

Uwaga! Zamawiający w dniu 02/07/2018 r. opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiany w SIWZ.

Uwaga! Zamawiający w dniu 04/07/2018 r. opublikował zmiany w ogłoszeniu i SIWZ.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 05/07/2018 r. opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga! Zamawiający w dniu 06/07/2018 r. opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga! Zamawiający w dniu 09/07/2018 r. opublikował informację sporządzona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 09/08/2018 r. opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 3 zamówienia oraz unieważnienia części 2 zamówienia.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 22.06.2018 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2018 14:18