Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.23.2018

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37, Kancelaria Główna (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05/07/2018 r. do godz. 10.00 do dnia 03/07/2018 r. do godz. 10:00.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w sali konferencyjnej, w dniu 05/07/2018 r. o godz. 10.15 w dniu 03/07/2018 r. o godz. 10:15.

 

Uwaga: w dniu 02/07/2018 r. Zamawiający zmienił termin składania ofert oraz udzielił odpowiedzi na pytania wykonwców i zmodyfikował SIWZ.

Uwaga: w dniu 05/07/2018 r. Zamawiający w pliku o numerze początkowym 05 i 05a zamieścił informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 25.06.2018 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018 13:08