Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.19.2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych. Sprawa numer: BA.WZP.26.19.2020.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06/07/2020 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 06/07/2020 r. o godz. 11:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 26/06/2020 r. zamieścił informację o zmianie treści SIWZ. Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 03).

Uwaga! Zamawijący w dniu 08/07/2020 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej załączonych plikach (nr 04a i 04b).

Uwaga! W dniu 29/07/2020 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej znajduje się w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 25.06.2020 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020 15:33