Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.29.2019

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-044), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17, pokój nr 509 (Sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04/07/2019 r. godz. 10.00  02/07/2019 r. do godz. 10.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17, w Sali konferencyjnej, w dniu 04/07/2019 r. godz. 10.15  02/07/2019 r. o godz. 10.15. 

Uwaga: w dniu 26/06/2019 r. Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert - szczegoły w plikach o numerach 03 i 04

Uwaga: w dniu 09/07/2019 r. Zamawiający opublikował informację o unieważnieniu postępowania - szczegoły w pliku o numerze 05.

 

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 11.06.2019 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2019 13:56