Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.36.2020

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08/12/2020 r. godz. 11:00.  

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 08/12/2020 r. o godz. 11:15.

Szczegóły w zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 04/12/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonych plikach (nr 03 i 04).

Uwaga! Zamawiający w dniu 08/12/2020 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych plikach (nr 05 i 06).

Uwaga! Zamawiający w dniu 11/12/2020 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym pliku (nr 07).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 30.11.2020 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2020 23:42