Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
30.10.2020 15:23 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.38.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
19.10.2020 16:13 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.38.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
15.10.2020 13:43 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.38.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.10.2020 20:14 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.38.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.10.2020 16:20 Jacek Gola publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.38.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne