Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
06.11.2020 16:38 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.40.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
26.10.2020 15:56 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.40.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
16.10.2020 13:45 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.40.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne