Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.43.2020

Miejsce i termin składania ofert:

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09/11/2020 r. godz. 11.00 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna),

Miejsce i termin otwarcia ofert:

w dniu 09/11/2020 r. o godz. 11.30  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) 

Szczegóły w zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 05/11/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku (nr 03).

Uwaga! Zamawiający w dniu 09/11/2020 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych plikach (nr 04 i 05).

Uwaga! Zamawiający w dniu 10/11/2020 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym pliku (nr 06).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 30.10.2020 18:45
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 16:00