Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.47.2020

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09/12/2020 r. 04/12/2020 r. godz. 12.00  

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 09/12/2020 r. 04/12/2020 r. o godz. 12.30 

Szczegóły w zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 30/11/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Szczegóły w załączonych plikach (nr 03 i 04).

Uwaga! Zamawiający w dniu 09/12/2020 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w załączonych plikach (nr 05 i 06).

Uwaga! Zamawiający w dniu 04/01/2021 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym pliku (nr 07).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 24.11.2020 17:35
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2021 21:58