Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.50.2020

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15/12/2020 r. godz. 11.00  16/12/2020 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 15/12/2020 r. o godz. 11.15

w dniu 16/12/2020 r. godz. 11.15

Uwaga: w dniu 11/12/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ.

Uwaga: w dniu 14/12/2020 r. Zamawiajacy dniu zmienił termin składania ofert na 16/12/2020 r. oraz odpowiedzi na pytania zestaw 2

Uwaga: w dniu 15/12/2020 r. Zmawiajacy opublikował odpowiedz na pytania (zestaw 3)

Uwaga: w dniu 16/12/2020 r. Zamawiający opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 7a i 7b)

Uwaga: w dniu 18/12/2020 r. Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 07.12.2020 16:30
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2020 11:36