Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
12.03.2021 14:52 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
05.02.2021 14:52 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
01.02.2021 09:12 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
27.01.2021 13:11 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
22.01.2021 11:38 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
19.01.2021 13:28 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
18.01.2021 15:09 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
29.12.2020 16:35 Jacek Gola publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne