Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.51.2020

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu,

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 01/02/2021 r. godz. 11.00 do dnia 05/02/2021 r. godz. 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 00.01 (Sala Konferencyjna)  w dniu 01/02/2021 r. godz. 11.30

 w dniu 05/02/2021 r. godz. 11.30

Uwaga: w dniu 18/01/2021 r. Zamawiaajcy opublikował odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ (zestaw 1)

Uwaga: w dniu 19/01/2021 r. Zamawiaajcy opublikował odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ (zestaw 2)

Uwaga: w dniu 22/01/2021 r. Zamawiaajcy opublikował odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ (zestaw 3)

Uwaga: w dniu 27/01/2021 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ (zestaw 4), przesunął termin składania i otwarcia ofert oraz opublikował sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Uwaga: w dniu 01/02/2021 r. Zamawiający zamieścił sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w TED.

Uwaga: w dniu 05/02/2021 r. Zamawiający opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 7a i 7b)

Uwaga: w dniu 12/03/2021 r. Zamawiajacy opublikował informację o wyborze oferty.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 29.12.2020 16:35
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2021 14:52