Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
12.03.2020 13:21 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.52.2019
Kategoria: Zamówienia publiczne
12.03.2020 13:17 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.52.2019
Kategoria: Zamówienia publiczne
21.11.2019 11:10 Jacek Gola publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.52.2019
Kategoria: Zamówienia publiczne