Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
19.01.2021 14:51 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.52.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
12.01.2021 15:12 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.52.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
30.12.2020 15:20 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.52.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne