Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
15.10.2020 10:25 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.9.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
02.10.2020 23:19 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.9.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
22.09.2020 15:23 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.9.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
22.09.2020 15:05 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.9.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne