Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.14.2018

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pkój nr 01.37 (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22/03/2018 r. 20/03/2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna), w dniu 22/03/2018 r. 20/03/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 15/03/2018 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, jak również opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiany w SIWZ.

Uwaga! Zamawiający w dniu 16/03/2018 r. opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 19/03/2018 r. opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga! Zamawiający w dniu 22/03/2018 r. opublikował informację z otwarcia ofert.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 30/04/2018 r. opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 09.03.2018 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2018 14:34