Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.22.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na "Zakup i dostawę 6 szt. reflektometrów optycznych (OTDR) wraz z oprzyrządowaniem do pomiaru długości i tłumienności włókien światłowodowych w sieciach telekomunikacyjnych oraz materiałami eksploatacyjnymi" -  numer sprawy: BAK.WZP.26.22.2018.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30/07/2018 r. do godz. 11:00 02/08/2018 r. o godz. 11:30.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 30/07/2018 r. o godz. 11:30 02/08/2018 r. o godz. 11:30.

Uwaga!!! W dniu 27/07/2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do SIWZ,  zmianę treści SIWZ, zmianę Ogłoszenia o zamówieniu, zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych poniżej plikach o numerze początkowym 3 oraz 4.

Uwaga!!! W dniu 31/07/2018 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SIWZ. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Uwaga!!! W dniu 02/08/2018 r. Zamawiający zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - informacja z otwarcia ofert.

Uwaga!!! W dniu 05/09/2018 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 18.07.2018 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2018 16:09