Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie dodatkowego pakietu usług zdrowotnych, nr sprawy: BA.WZP.26.17.2022

Sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.04.2022 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 11:00

UWAGA! Zamawiający w dniu 06.04.2022 r. zamieścił wyjaśnienia dla Wykonawców.

UWAGA! Zamawiający zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA! Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

UWAGA! Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 31.03.2022 16:10
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2022 08:43