Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
10.12.2021 12:20 Urszula Wysocka publikacja Dokument: Plan postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2021 r.
Kategoria: Zamówienia publiczne