Zamówienie w trybie z wolnej ręki - nr sprawy BA.WZP. 26.29.2021

Zamówienie w trybie z wolnej ręki pn. „Usługa przejęcia, migracji i rozbudowy Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)” - nr sprawy BA.WZP. 26.29.2021

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ilona Niewęgłowska
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 05.11.2021 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2021 13:08