Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.1.2019.1

Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 07 stycznia 2019 r. do godz. 09.00.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 03.01.2019 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2019 11:40