Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy prawnej i regulacyjnej oraz rekomendacji w zakresie zasad regulacji sieci telekomunikacyjnych budowanych w modelu współinwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z przyjęcia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.11.2019.1

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: e-mail:  w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 16:00.

Uwaga: w dniu 09/07/2019 r. Zamawiajacy opublikował wyjasnienie treści zaproszenia do składania ofert.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 25.06.2019 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2019 14:01