Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.13.2020

Zaproszenie do składania ofert naObsługę prawną i szkoleniową w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.13.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej:  

Uwaga! Zamawiający w dniu 03/04/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga! Zamawiający w dniu 08/04/2020 r. zamieścił informację o zmianie treści Zaproszenia do składania ofert i Załącznika nr 1 do zaproszenia do składania ofert - wzór formularza ofertowego. W załączeniu aktualne dokumenty - Zaproszenie oraz Załącznik nr 1, które oznaczone są datą 08.04.2020 r. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 31.03.2020 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2020 12:35