Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.14.2021

Zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z symulacją (grą) dot. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.14.2021.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 26 maja 2021 r. do godz. 14:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt VII Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach (nr 01, 02 i 03).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 17.05.2021 13:15