Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.17.2021

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r. 15 czerwca 2021 r. na adres poczty elektronicznej:

Dariusz.Ostasiewicz@uke.gov.pl  oraz  Grzegorz.Siwicki@uke.gov.pl

Uwaga! W dniu 09/06/2021 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 5.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iż w przedmiotowym Zapytaniu ofetowym w punkcie XI przedłużony zotaje termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2021 r.

Uwaga! Zamawiający w dniu 25/06/2021 r. zamieścił na stronie informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 6.

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aneta Marchewka-Kuliś
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 31.05.2021 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2021 10:18