zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.23.2020

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę 2 szt. jednofazowych filtrów zasilania sieciowego 230V AC/50 Hz, typu: GB.E2.016A.BI.L.32.x.20, producent: Bajog electronic GmbH”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.23.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 26 maja 2020 r. do godz. 16:00 na adres poczty elektronicznej: sekretariat.dk@uke.gov.pl

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 20.05.2020 23:10