Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.3.2020

Zaproszenie do składania ofert na Organizacja dwóch jednodniowych konferencji w Katowicach i Gdańsku dla interesariuszy projektu pn. Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia i zakwaterowaniem prelegentów”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.3.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 28/01/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Rafalski
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 24.01.2020 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2020 14:09