Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.43.2020

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie i wykonanie mobilnych planów/map dotykowo-barwnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.43.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z próbką należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, pokój 01.37, 1 piętro (Kancelaria Główna), do 30 września 2020 r. do godziny 15:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 07.09.2020 09:50