Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.48.2020

 Zaproszenie do składania ofert na Kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy projektu pn. „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji” w formie webinariów wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej ich realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.48.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 08 października 2020 r. do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej: justyna.nakrajnik@uke.gov.pl

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Informacja o wybranym Wykonawcy:

INFOR BIZNES Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, Cena brutto: 29 520,00 zł

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 29.09.2020 16:05
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2021 15:32