Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.56.2020

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Zaproszenia i dołączyć do niej dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego zaproszenia. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 30 października 2020 r. do godz. 12:00.

 

Uwaga: W dniu 29/10/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedź na pytanie wykonawcy.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 21.10.2020 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020 16:16