Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.58.2020

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 06/11/2020 r. poprawił oczywistą omyłkę pisarską w pkt VII. Zaproszenia do składania ofert. Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 02.11.2020 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2020 09:52