Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
07.07.2020 11:00 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
24.04.2020 18:00 Michał Sobczak publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne